Local Warning Integrated with Global Feature Based on Dynamic Spectra for FAIMS Data Analysis in Detection of Clinical Wound Infection

by Tong Sun, FengChun Tian, YuTian Bi, XiaoZheng Zhong, Jiao He, TaiCong Yang, QingShan Guo, Ying Lei, YanYi Lu, Lin Zeng, QingHua He